You are currently viewing יוגה

יוגה

יוגה

Freestyle Yoga Flow

הירשמו לשבוע ניסיון עכשיו

אשטנגה מסורתית היא שיטת תרגול אשר פותחה בין השאר בכדי להרחיב ולחזק את טווח התנועה, היציבה ושיווי המשקל של הגוף, באמצעות חשיפה של המתרגל למגוון של תנוחות לא שגרתיות אשר אינן חוזרות על עצמן לאורך התרגול. את יתרונות התרגול ניתן לשלב עם כל ענף ספורט בכדי להעצים את היכולת האישית של כל מתרגל, בהתאם לצרכיו.

בשיעורים השונים יודגש החיבור של הגוף לתנוחות אלה בשילוב עם נשימה לתוך המנח בכדי לאפשר גישה לפירות התרגול על המזרן ומחוצה לו.

הנכם מוזמנים להתחבר לסוג  חדש של תנועה, תוך חיזוק כולל של יציבת הגוף במצבי קיצון, לעמוד על הראש והידיים במגוון צורות משונות ולגלות שגם אתם יכולים להגיע למקומות חדשים אם רק תנשמו עמוק.